Cogito Ergo Sum ☆
The moves~
Juan:  Ate, peram ng kaldero.
Ale:  Sige, kunin mo dun sa anak ko.
  (lumapit kay nene)
Juan:  Ne, pakiss ako.
Nene:  (sumigaw) mama oh! Si Juan!
Ale:  Ibigay mo na anak. Nagpaalam yan saken eh!
1 May 2012
Tagged: jkcv.